Kvalitetsarbejde

Vores mål er at arbejde systematisk med vores forandringer - så vi tilgodeser skolens interessenter bedst muligt.

Vi gennemfører tilfredshedsmålinger og evalueringer blandt vore elever, kursister, praktikvirksomheder samt medarbejdere og følger op på resultaterne heraf.

Ved at arbejde kontinuerligt med styrkelse af kvalitet,

  • er vi en uddannelsesinstitution hvor vi tilgodeser elever, studerende og kursister så de udvikler sig fagligt og personligt, samt bliver tilfredse
  • er vi en arbejdsplads, som udfordrer, giver plads for faglig og personlig udvikling, og dermed skaber tilfredse og stolte medarbejdere
  • kan vi håndtere og udvikle os i forhold til krav og forventninger fra Undervisningsministeriet, samfundet, erhvervslivet og dets organisationer samt øvrige eksterne interessenter

> Læs beskrivelse af vores kvalitetssystematik

Tilfredshedsmålinger og evalueringer

Vi gennemfører tilfredshedsmålinger og evalueringer på flere områder, bl.a.:

  • Elevtilfredshedsundersøgelser
  • Kursistevalueringer
  • Virksomhedstilfredshedsundersøgelser
  • Medarbejdertilfredshedsundersøgelser

Evalueringerne viser os at vores kvalitetsindsats nytter - men giver også bud på de indsatsområder vi skal satse på, for at nå de resultater vi ønsker.

I henhold til Folketingets "Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne" er skolen forpligtet til at offentliggøre en række relevante informationer. De informationer, der relaterer sig til skolens kvalitetsarbejde, finder du nedenfor:

GYMNASIEUDDANNELSERNE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside 'Uddannelsesstatistik' kan du hjælp af søgefunktionen du finde tal, der gælder specifikt for Campus Bornholm. 

> Find oplysninger om voksen- og efteruddannelser.

På ministeriets side 'AMUKvalitet' kan du læse, hvordan tidligere kursister bedømmer vores kurser.  

Campus Bornholms gældende strategi på voksen- og efteruddannelsesområdet er under revision og uploades snarest muligt til denne side.

 

ERHVERVSUDDANNELSERNE

FPDG

> Læs det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG) for EUD på Campus Bornholm

Elevtrivselsundersøgelser

> Elevtrivsel 2023 - EUD

> Elevtrivsel 2022 - EUD

> Elevtrivsel 2021 - EUD

 

Virksomhedstilfredshedsundersøgelser

> Virksomhedstilfredshedsundersøgelser 2022

> Virksomhedstilfredshedsundersøgelser 2021

Øvrige

> Selvevaluering og opfølgningsplan EUD Campus Bornholm 2022-2023

> Selvevaluering og opfølgningsplan EUD Campus Bornholm 2021-2022

> Undervisningsmiljøvurdering 2022 EUD

Flere data

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside 'Uddannelsesstatistik' får du adgang til datavarehusets statistik og indikatorer om erhvervsuddannelser. For erhvervsuddannelserne findes blandt andet data om frafald, elevtrivsel, beskæftigelsesfrekvenser og de såkaldte ’klare mål’, som bruges til opfølgningen på erhvervsuddannelsesreformen.

> Gå til Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside 'Uddannelsesstatistik' 

to unge piger har rettet opmærksomheden mod den samme computerskærm

GDPR

Oversigt over kontaktpersoner i forbindelse med GDPR/datasikkerhed

Skolens databeskyttelseskonsulenter (DPO) er:

Celine Haubold, EFIF 
ceh@efif.dk
+45 2541 3577

Arild Ehrenskjöld, EFIF
ague@efif.dk
+45 2541 3506

I tilfælde af datasikkerhedsbrud kontaktes skolens lokale datakontaktperson:
IT-koordinator Lars Thisted
LT@cabh.dk
+45 6012 1822

Skolens sikkerhedsgruppe består af:
Direktør Inge Prip (datansvarlig)
Ressourcechef Signe Saabye Ottosen
Uddannelseschef Claus Jørgensen
Gymnnasierektor Maya Müller