• Danskuddannelse 1, 2 & 3

Sprogcenter

Sprogcentret på Campus Bornholm udbyder Danskuddannelserne, som er rettet mod voksne udlændinge, der ønsker at lære dansk. 

Der er tre Danskuddannelser: Danskuddannelse 1, 2 og 3. Alle tre uddannelser afsluttes med en prøve, som du kan tage 2 gange om året. For at få dansk statsborgerskab skal du have bestået 'Prøve i Dansk 3'.

Tilrettelæggelse

Der er dagundervisning på gennemsnitlig 15 lektioner om ugen og aftenundervisning på gennemsnitlig 6 lektioner om ugen.

Undervisningen i alle Danskuddannelserne er bygget op omkring 6 moduler, hvor du skal bestå en test for at komme på næste modul.

Tilmelding

For at blive tilmeldt undervisningen skal du henvende dig til Jobcenteret, Landemærket 26, 3700 Rønne.

Telefonnummeret til Jobcentret er 70251010.

Jobcenteret sender en henvisning til Sprogcentret, som indkalder dig til en visitationssamtale, hvor vi taler om, hvilken Danskuddannelse og hvilket hold du skal gå på.

Uddannelsen er gratis.

Hvis du er arbejdstager, medfølgende ægtefælle, EU-borger eller studerende, kan du starte på Danskuddannelse mod betaling af:

  • et depositum på kr. 2.000 

Når du har afsluttet et modul med en test, overføres dit depositum automatisk til næste modul. Det er også muligt at få tilbagebetalt depositum, hvis du ønsker at holde pause eller stopper på sprogskolen. Du skal kontakte Sprogcentrets vejleder, hvis du ønsker at stoppe eller holde en pause i din Danskuddannelse.

Beløbene indbetales til Nykredit Bank, reg. nr. 8117 kontonummer 4018820, før de starter på danskuddannelsen. Husk at skrive dit navn som indbetaler.             

Danskundervisningen for depositumbetalende kursister tilbydes inden for en særlig tidsramme. 

Tidsrammen er gyldig i 5 år fra det tidspunkt, hvor du modtager dit danske CPR-nummer. 

Det fulde depositum refunderes, når du gennemfører modulerne med en test inden for en bestemt tidsramme, eller når du tager den afsluttende eksamen.

Hvis du ikke gennemfører modulet inden for den normerede tidsramme, mister du hele dit indskud på 2.000 kr., og du bliver bedt om at betale et nyt depositum, hvis du vil starte danskundervisningen igen.

Det samme gælder, hvis du stopper midt i din danskuddannelse (modul), har meget fravær eller ikke består div. modultest eller eksamen efter det prøvebærende modul.

Tidsrammen for modulerne:

Modul 1: 6 måneder
Modul 2: 6 måneder
Modul 3: 7 måneder
Modul 4: 8 måneder
Modul 5: 9 måneder
Modul 6: 9 måneder

> Her kan du finde love og regler om danskundervisning og prøver for udlændinge

Prøve i dansk 1, 2 og 3 - datoer og tilmelding

Prøve i dansk for voksne udlændinge afholdes to gange årligt i maj/juni og november/december.

> Klik her for at se datoer for tilmelding og afholdelse af Prøve i dansk 1, 2 og 3 samt øvrig information om prøverne.

For at tilmelde dig Prøve i dansk kontakter du Sprogcentrets prøveansvarlige - du finder kontaktoplysningerne her

Tilmelding sker ved personligt fremmøde efter aftale. Du skal udfylde og underskrive en tilmeldingsblanket, før din tilmelding er bindende. I særlige tilfælde kan tilmelding ske via mail.

Er du ikke kursist på Sprogcentret, går du til prøve som privatist og skal betale et gebyr - du kan se gebyrets aktuelle størrelse via ovenstående link til generel information om prøverne. Du betaler før din deltagelse i den skriftlige del af prøven. Gebyret opkræves digitalt via e-boks, eller du betaler via MobilePay.

Har du spørgsmål til Prøve i dansk, er du velkommen til at kontakte den prøveansvarlige.

Vil du vide mere

Du kan læse mere om uddannelsen på Dansk og Prøver og du er velkommen til at kontakte skolens vejleder for flere informationer. 

Klagevejledning

Du har ret til at klage over forhold ved prøven og over prøveafholderens afgørelser.

> Læs klagevejledning til danskprøverne