• HF

  Højere forberedelseseksamen

HF tager 2 år og dermed den korteste vej til en studentereksamen. HF er målrettet dig, der vil tage professionsuddannelse som fx lærer, sygeplejerske og pædagog eller andre korte eller mellemlange uddannelser inden for fx IT, administration eller bank- og finanssektoren. Du får direkte adgang til over 100 uddannelser på dette niveau.

Hvis du vil på universitetet, kan du efter HF tage en udvidet fagpakke på få skoler uden for øen.

HF på Campus Bornholm er et rummeligt og trygt miljø. Vi tager højde for, at vores elever har vidt forskellige faglige og personlige profiler.

HF kan også tages som enkeltfag, hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden. Læs specifik information om HF-enkeltfag.

 

OPBYGNINGEN AF HF

HF varer 2 år og er sammensat af obligatoriske fag, herunder to obligatoriske faggrupper, en fagpakke og mindst et valgfag.

Det første år har du primært obligatoriske fag. I slutningen af 2. semester skal du vælge din fagpakke. 

En fagpakke er målrettet et særligt område inden for erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelserne. Det kan fx være inden for det naturvidenskabelige eller pædagogiske område.

Du kommer på en studietur til København og muligvis også en studierejse til udlandet i løbet af din uddannelse. Vi har afsat tid til fordybelse i enkelte fag og aktiviteter uden for skolen som virksomhedsbesøg, mini-praktikker og feltundersøgelser mm.

OBLIGATORISKE FAG

A-fag 

 • Dansk 

B-fag

 • Engelsk, historie 

C-fag 

 • Matematik, biologi, geografi, kemi, samfundsfag, religion.

Desuden skal du vælge en fagpakke. Se beskrivelse af disse nedenfor.

FAGPAKKER

Indholdet i vores tre pakker er målrettet hver deres udvalg af videregående uddannelser – fagene peger med andre ord ind i dit fremtidige uddannelsesforløb.

 1. SAMFUND OG LOGIK

Matematik B og samfundsfag B

Du har planer om at arbejde med fx undervisning, administration eller IT. Pakken retter sig også mod uddannelser som fx lærer eller socialrådgiver, men vil også være den rigtige for dig, hvis du vil læse til fx finans- eller serviceøkonom eller datamatiker.

 1. MENNESKET I SAMFUNDET

Samfundsfag B og psykologi C

Du vil arbejde med fx pædagogik, formidling eller undervisning. Dine fremtidsplaner går i retning af uddannelser som pædagog, politibetjent og lærer, men pakken er også relevant, hvis du vil uddanne dig inden for fx natur- og kulturformidling eller design.

 1. KROP OG MENNESKE

Biologi B og psykologi C

Du ser dig selv i et job, hvor du i høj grad beskæftiger dig med sundhed, ernæring og krop eller med naturvidenskab. Dine uddannelsesplaner efter HF går i retning af fx sygeplejerske, fysioterapeut, fitnessinstruktør eller radiograf.

VALGFAG

Valgfag ved start

Allerede tilmeldingen til HF, skal du vælge hvilket et af følgende valgfag, du ønsker på 1. semester:

C-valgfag:

 • Idræt
 • Musik
 • Mediefag
 • Billedkunst
 • Tysk/fransk (fortsætter) - OBS: ved tilmeldingen på optagelse.dk bliver du bedt om at angive, om du ønsker tysk eller fransk som fortsætter-sprog. Det er dog ikke et krav, at du vælger et fortsættersprog - derfor kan du godt lade rubrikken være ubesvaret. 

Valgfag på 2. år

Mod slutningen af 2. semester kan du vælge mellem følgende valgfag:

Valgfag-B:

(At tage et fag på B-niveau kræver, at man først eller samtidig tager faget på C).

 • Mediefag 
 • Idræt
 • Biologi
 • Naturgeografi
 • Matematik
 • Psykologi
 • Samfundsfag 
 • Religion

Valgfag-C:

 • Billedkunst
 • Erhvervsøkonomi
 • Idræt
 • Innovation
 • Latin
 • Mediefag
 • Musik
 • Psykologi
 • Retorik
 • Tysk

Udbuddet af valgfag kan variere lidt fra år til år - dermed kan der være visse af ovenstående fag, der ikke udbydes hvert år.

EKSAMEN PÅ HF

Du afslutter alle fag på HF med eksamen. Det vil sige, at der i hvert skoleår er både mundtlige og skriftlige eksamener. Der er både vinter- og sommereksamener.

Når du har bestået HF-eksamen, får du et samlet eksamensbevis med dit gennemsnit. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.

HF adskiller sig fra de 3-årige gymnasiale uddannelser ved, at der ikke gives standpunktskarakterer.

HF-EKSAMEN GIVER ADGANG TIL

ADGANGSKRAV OG OPTAGELSE

Læs mere om kravene for at blive optaget på HF (åbner i nyt vindue).

Søg om optagelse på HF (åbner i nyt vindue).

Kontakt studievejledningen eller uddannelsesadministration for de gymnasiale uddannelser, hvis du har brug for assistance i forbindelse med ansøgning om optagelse.  

STANDARDISERET VURDERING

Hvis du ønsker at starte på den 2-årige HF-eksamen, men ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget efter en standardiseret vurdering af dine faglige, sociale og personlige forudsætninger. Det er rektor på den ønskede skole, der foretager vurderingen.

Læs om standardiseret vurdering på Campus Bornholm her.

VIL DU VIDE MERE OM HF

bekendtgørelsen til HF kan du læse om uddannelsens formål.

De faglige mål for fagene på HF og fagenes indhold er beskrevet i såkaldte læreplaner

Du er altid velkommen til at kontakte studievejledningen eller administrationen, hvis du har spørgsmål om HF.

STUDIEVEJLEDNING

Du kan tale med os om alt. Se træffetider og kontaktoplysninger her

MULIGHEDER FOR SÆRLIG STØTTE

Har du læseproblemer, et fysisk handicap, et psykisk handicap, eller en kronisk sygdom, kan du få særlig vejledning og støtte, så du kan gennemføre en uddannelse. Kontakt studievejleder Jane Marie Keil Strandmark 30650295, post@cabh.dk, for yderligere info og evt. ansøgning. 

Hvis du har brug for særlig støtte, opfordrer vi kraftigt til, at du eller dine forældre kontakter os i god tid inden uddannelsesstart. Det er i alles interesse - ikke mindst din - at forberedelserne er i orden. Vi ved af bitter erfaring, at det kan have alvorlige konsekvenser at 'tage chancen og håbe på, at det går'. 

NYT: Fra august 2022 tilbyder vi HF3 - en 3-årig HF for elever med behov for ro, tid og struktur.