• Medborgerskabsprøven

For at få permanent opholdstilladelse skal du ud over en række grundlæggende betingelser også opfylde 2 ud af 4 supplerende betingelser.

En af disse betingelser kan opfyldes, hvis man har bestået medborgerskabsprøven.

De 4 supplerende betingelser for at få permanent opholdstilladelse - hvoraf man skal opfylde 2 - drejer sig om hhv. medborgerskab, beskæftigelse, indkomst og danskkundskaber.

Ved at bestå medborgerskabsprøven kan man altså opfylde kravet om medborgerskab.

Medborgerskabsprøven skal vise ens integrationsgrad ved at teste ens fortrolighed med danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie.

> Læs mere om kravet om medborgerskab på nyidanmark.dk

> Læs mere om de generelle betingelser for at få permanent opholdstilladelse på nyidanmark.dk

> Læs information til prøvedeltagere (om prøvens form og indhold mv.)

Alle udlændinge, som har ansøgt om eller vil ansøge om permanent opholdstilladelse i Danmark, kan gå op til prøven. Man behøver ikke først at have ansøgt om permanent opholdstilladelse i Danmark.

Prøveafholdelse og tilmelding

Prøven afholdes to gange om året - i maj og i november.

> Klik her for at se datoer for tilmelding og afholdelse af Medborgerskabsprøven

Du tilmelder dig hos uddannelsesadministrationen på Sprogcenterets kontor, lokale 324, Merkurvej 10 (den gule bygning). 

Har du spørgsmål angående prøven, kan du henvende dig til koordinatoren (se kontaktoplysninger til højre her på siden).

Forberedelse til prøven

Udlændinge og integrationsministeriet har offentliggjort et læremateriale, som kan anvendes til at forberede sig til medborgerskabsprøven.

Prøven er en multiple choice-test og består af i alt 25 spørgsmål om det danske folkestyre og hverdagsliv, samt om dansk kultur og historie. Spørgsmålene udarbejdes særskilt til hver prøve og udarbejdes inden for rammerne af lærematerialet.

> Hent materiale til forberedelse til Medborgerskabsprøven

Legitimation

For at kunne deltage i Medborgerskabsprøven skal man medbringe legitimation med foto.

> Læs mere om gyldig legitimation og øvrige regler for deltagelse i prøven

Klagevejledning

Du kan klage til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) over forhold ved Medborgerskabsprøven.

> Læs klagevejledning til Medborgerskabsprøven

Vejledning

 • Kristine Pedersen

  Uddannelsesleder og prøveansvarlig
  Sprogcenteret & AVU, FVU og OBU
  2810 8182
 • Gertrud Klyver

  Uddannelsesvejleder og underviser
  Sprogcentret og FVU Start
  6012 1815

Tilmelding til prøven til

 • Anne Marie Kofoed Andersen

  Sekretær og prøveansvarlig
  Sprogcenteret
  3065 0217