• Uddannelsesforløb - din alder og erfaring afgør din vej

Uddannelsernes opbygning

Der er flere veje gennem en erhvervsuddannelse - dit forløb afhænger af din alder og erfaring. Her kan du læse, hvilke grundelementer din uddannelse kommer til at bestå af:

Du kommer direkte fra grundskolen

Du kommer IKKE direkte fra grundskolen

Hvis du IKKE begynder på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse OG er under 25 år, vil din uddannelse bestå af disse hovedelementer.

Grundforløb 2 (20 uger), hvor du vælger uddannelsesretning.

Hovedforløb, der veksler mellem praktik og skoleophold

Du er over 25 år

Hvis du er fyldt 25 år, kan du tage en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (EUV). En EUV bygger den uddannelse og den erfaring, du har i forvejen, og er som regel kortere end en erhvervsuddannelse for unge.

Læs mere om EUV.

Du kommer i mesterlære

Det er også muligt at gennemføre en erhvervsuddannelse via mesterlære.

Læs mere om mesterlære. 

Kontakt

  • Jeanet Hansen

    Studievejleder og oplæringskoordinator
    Skoleoplæringscenteret
    3065 0249
  • Uddannelsesadministration for EUD

    5695 9700