• Flere skoler og mange uddannelser under samme tag

    PÅ DENNE SIDE finder du bl.a. information om skolens organisation, om vores strategiske arbejde og indsats for at sikre høj kvalitet samt om vores historie, der går helt tilbage til 1512.

Campus Bornholm: En skole og et fællesskab

Stort set alle uddannelsesaktiviteter på Bornholm har siden 2018 været samlet hos Campus Bornholm i Rønne. Vi underviser tusindvis af bornholmske unge og voksne hvert året. Ud over Campus Bornholm har en række øvrige institutioner og skoler til huse i det ca. 20.000 kvm. store campusbyggeri - tilsammen betegner vi os 'Campusfællesskabet'.

> For info in english

Vores uddannelses-udbud

Campus Bornholm udbyder pt.:

- Ca. 25 erhvervsuddannelser (EUD, EUX og EUV)
- alle fire gymnasiale uddannelser (HF, HHX, HTX og STX)
- en bred vifte af voksen- og efteruddannelser (AMU, FVU, AVU og OBU samt virksomhedsrettede kurser)
- danskundervisning til voksne udlændinge (Sprogcenter). 

Ledelse

Campus Bornholms øverste ledelse består af:

  • Direktør, Inge Prip
  • Uddannelseschef for EUD og VEU, Claus Jørgensen
  • Ressourceschef, Signe Saabye Ottosen
  • Gymnasierektor/uddannelseschef, Maya Müller.

> Organisationsdiagram

> Kontakt ledelse og sekretariatet her

Bestyrelse og bestyrelsens arbejde

Campus Bornholm er en selvejende uddannelsesinstitution, der ledes af en bestyrelse. Bestyrelsens medlemmer er udpeget af organisationer med interesse i skolens arbejde eller valgt blandt skolens ansatte og elever.

> Find mødereferater, strategi, årsrapporter, resultatmål mv. 

Skolens værdier

Campus Bornholms medarbejdere har - med input fra elever og kursister - formuleret de værdier, som kendetegner vores skole:

Fællesskaber og relationer

Stærke fællesskaber og meningsfulde relationer er den bedste grobund for, at mennesker vokser, lærer og trives. Gennem samarbejde, respekt, åbenhed og empati arbejder vi for at være en skole, hvor elever, kursister og medarbejdere føler sig set, hørt og værdsat.  

Faglig stolthed og identitet  

Vi arbejder målrettet for at opnå en høj faglig standard  inden for alle vores uddannelsesområder. Følelsen af mestring fører til faglig stolthed og identitet. Det er et brændstof, som er med til at drive mennesker til at gøre sig umage.  

Dannelse til livet

Som skole har vi fokus på at forme vidende og reflekterende samfundsborgere, der med engagement, kritisk sans og nysgerrighed bevæger sig ud i verden og er med til at møde dens udfordringer. Det mødes i undervisning, skolearrangementer, organisering samt den daglige adfærd og omgang med hinanden. 

Campusfællesskabet

De øvrige skoler i campusfællesskabet er:

Også Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm (UU Bornholm) er del af campusfællesskabet.

Historie

Campus Bornholm blev en realitet i juni 2010, da Bornholms Erhvervsskole, Bornholms Gymnasium og VUC Bornholm besluttede at fusionere til en samlet bornholmsk institution.

Den nye institution var i første omgang et organisatorisk fællesskab, der gav mulighed for at videreudvikle samarbejdet mellem uddannelserne.

I 2018 flyttede uddannelserne sammen i det nye campusbyggeri på Minervavej 1 i Rønne.

Den fysiske sammenlægning af øens ungdomsuddannelser samt voksen- og efteruddannelser i et fælles campusbyggeri var et af de største byggeprojekter på Bornholm nogensinde.

Byggeriet på 20.000 kvadratmeter blev indviet 13. juni 2018 af Hans kongelige Højhed Kronprins Frederik.

De bevilgede fondsmidler til byggeriet bestod af:
- 56 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
- 1 mio. kr. fra Sparekassen Bornholms Fond
- 500.000 kr. fra Brdr. E., S. & A. Larsens Legat
- 100.000 kr. fra Dreyers Fond.

Campus Bornholm er tegnet af den Århus-baserede tegnestue, Cubo Arkitekter A/S i samarbejde med NOVA5 arkitekter as, Dominia A/S, Lars Ørtoft Rådgivende ingeniørfirma A/S og Henrik Jørgensen Landskab A/S. Byggebranchen kårede i 2018 Campus Bornholm som 'Årets Byggeri' i kategorien 'Åben'.

Skolens historie går tilbage til 1512, hvor den første latinskole på øen blev oprettet. Årstallet optræder i dag i vores logo sammen med en grafisk gengivelse af Sct. Laurentius rist.

Pressekontakt

Henvendelser fra pressen bliver behandlet hurtigst muligt. Pressen bedes henvende sig til vores pressekontakt: Lasse Petersen, +45 3065 0202, lape@cabh.dk

Praktisk info til gæster

Parkering

Parkering på Minervavej 1 og 2 kræver en parkeringstilladelse.

Parkeringsselskabet ParkZone varetager håndhævelsen af vores parkeringsregler, og parkering uden tilladelse vil kunne medføre en kontrolafgift.

I forbindelse med besøg på skolen kan du få en éndags-tilladelse (gyldig i 8 timer) ved at indtaste din bils
registreringsnummer og din email/dit telefonnummer på en af de to dertil beregnede skærme. Du modtager en kvittering for parkeringstilladelsen.

Skærmene finder du hhv. umiddelbart inden for indgangen fra p-pladsen i den nye campusbygning og på 1. sal ved lokale 1.119 (indgangen til chefgangen og administrationen).

Vær opmærksom på, at du skal registrere din bil umiddelbart efter, at du har parkeret og kontroller venligst, at du modtager kvitteringen.

Parkeringspladserne på Minervavej 1 og 2 er forbeholdt skolens medarbejdere og gæster. Skolen kan dog ikke garantere, at der er ledige parkeringspladser.

Alternative parkeringsmuligheder i gå-afstand: Merkurvej 10 og ved Rønnehallen på Torneværksvej.

Vi har cykelparkering i kælderen og ved cykelstien.

> Read our parking rules in english (... and avoid a fee)

Lokaler – sådan finder du dem

Placeringen af vores lokaler er angivet med et fircifret nummer. Eksempel: Lokale 1.113. Tallet før punktummet: 1. = etage. Tallet efter punktummet: 113 = lokalenummer. Lokalerne er nummereret i
rækkefølge. Se i øvrigt skiltningen inde i bygningen.

Brug af elevator

Aftal på forhånd med din mødevært, hvis du har brug for at benytte vores elevator – den er nemlig forbeholdt gangbesværede og kræver et nøglekort.

Skolens netværk

Du er velkommen til at benytte vores gæstenetværk. Din mødevært kan oplyse dig om, hvordan du kommer på.

Røgfri skole

Campus Bornholm er røgfri. Rygning på skolens område er derfor ikke tilladt - det gælder også elektroniske cigaretter og snus. Tak fordi du hjælper os med at holde skolen røgfri.

Kantine

Kantinen ligger i stueetagen og tilbyder et sortiment af morgenmad, frokostretter, frisk frugt, snacks og drikkevarer. Du kan betale med Visa/Dankort eller kontant.

Kontakt venligst din mødevært, hvis du har spørgsmål - 
vi glæder os til at se dig på Campus Bornholm.