• Campus Bornholm: En skole og et fællesskab

  Vi vil inspirere, motivere og løfte unge og voksne til at yde deres bedste.

Stort set alle uddannelsesaktiviteter på Bornholm har siden 2018 været samlet i et ca. 20.000 kvadratmeter stort campusbyggeri i Rønne.

Campus Bornholm underviser omkring  1.500 bornholmske unge og 4.000 voksne om året.

Vi udbyder;

 • ca. 25 erhvervsuddannelser (EUD, EUX og EUV)
 • alle fire gymnasiale uddannelser (HF, HHX, HTX og STX)
 • en bred vifte af voksen- og efteruddannelser (AMU, FVU, AVU og OBU samt virksomhedsrettede kurser)
 • danskundervisning til voksne udlændinge (Sprogcenter). 

Campusbyggeriet rummer desuden en stribe øvrige uddannelser i regi af en række eksterne institutioner.

CAMPUSFÆLLESSKABET

De øvrige skoler i campusfællesskabet er:

Også Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm (UU Bornholm)  og Ungdomsskolens Erhvervsklasse er del af campusfællesskabet.

HISTORIE

Campus Bornholm blev en realitet i juni 2010, da Bornholms Erhvervsskole, Bornholms Gymnasium og VUC Bornholm besluttede at fusionere til en samlet bornholmsk institution.

Den nye institution var i første omgang et organisatorisk fællesskab, der gav mulighed for at videreudvikle samarbejdet mellem uddannelserne.

I 2018 flyttede uddannelserne sammen i det nye campusbyggeri på Minervavej 1 i Rønne.

Den fysiske sammenlægning af øens ungdoms- og voksen og efteruddannelser i et fælles campusbyggeri var et af de største byggeprojekter på Bornholm nogensinde.

Byggeriet på 20.000 kvadratmeter Campus Bornholm blev indviet 13. juni 2018 af Hans kongelige Højhed Kronprins Frederik.

De bevilgede fondsmidler til byggeriet bestod af:
- 56 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
- 1 mio. kr. fra Sparekassen Bornholms Fond
- 500.000 kr. fra Brdr. E., S. & A. Larsens Legat
- 100.000 kr. fra Dreyers Fond.

Campus Bornholm er tegnet af den Århus-baserede tegnestue, Cubo Arkitekter A/S i samarbejde med NOVA5 arkitekter as, Dominia A/S, Lars Ørtoft Rådgivende ingeniørfirma A/S og Henrik Jørgensen Landskab A/S.

STUDIE- OG ORDENSREGLER

Vores studie- og ordensregler gælder for alle elever og kursister på Campus Bornholm. Læs dem her

LEDELSE

Campus Bornholms øverste ledelse består af:

 • Direktør, Inge Prip
 • Vicedirektør og gymnasierektor, Lisbeth Hvid Christensen
 • Uddannelseschef for EUD og VEU, Claus Jørgensen
 • Økonomi- og administrationschef, Signe Saabye Ottosen.

> Se organisationsdiagram her 

SAMARBEJDSSTRUKTUR

Campus Bornholms samarbejdsudvalg (SU) er vores vigtigste demokratiske organ og skal medvirke til at sikre udviklingen af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. Dette sker bl.a. ved hjælp af gensidig information, drøftelse og fastsættelse af retningslinjer fx for arbejds- og personaleforhold samt arbejdspladsens økonomiske situation.

SU er dermed det naturlige forum for drøftelser mellem ledelse og medarbejdere om Campus Bornholms udvikling og fremtid. En lang række af de problemstillinger og spørgsmål, der vedrører organisering, arbejdsforhold og personalepolitik, er formelt henlagt til SU. Skolens målsætning, strategier, kompetenceudvikling og sammenhængen til personalepolitikken er kernen i de drøftelser, som skal føres i samarbejdsudvalget.

> SU forretningsorden

> Link til Samarbejdssekretariatet

Direktion

 • Inge Prip

  Direktør
  Direktion
  Direktion
  60121801
 • Claus Jørgensen

  Uddannelseschef, EUD/VEU
  Direktion, Erhvervsuddannelser & EUX: Ledelse og administration
  EUD og VEU
  60121831
 • Lisbeth Hvid Christensen

  Gymnasierektor og vicedirektør
  Direktion, Gymnasiet (HF, HHX, HTX & HF): Ledelse & administration
  Gymnasiet
  53642676
 • Signe Saabye Ottosen

  Ressourcechef
  Direktion
  Økonomi og administration
  60121803