• Samarbejder og projekter

    Campus Bornholm deltager i en række projekter og samarbejder med lokale, nationale og internationale aktører.

Nedenfor finder du info om vores aktuelle projekter og samarbejder - klik for at folde ud. 

'Campusdysten'

Tilbage i 2021 fik Campus Bornholm for første gang bevilget støttemidler til afholdelse af et tværgående innovationsforløb for alle skolens førsteårselever, kaldet Campusdysten.

Nu er konceptet genoplivet og vi kan se frem til realiseringen af en ny Campusdyst i dagene 6. – 10. november 2023.

Igen i år støttes projektet med midler fra Fonden for Entreprenørskab på Bornholm (FFE), hvor ca. 400 elever på tværs af ungdomsuddannelserne vil løse en bunden opgave og konkurrere om at levere det bedste resultat.

Konceptet for årets Campusdyst er fortsat under udarbejdelse.

'Boost Bornholm' 2019 - 2022 (afsluttet)

Boost Bornholm var et samarbejde mellem øens uddannelsesinstitutioner, Jobcenter Bornholm, A-kasser, virksomheder og erhvervsfremmeaktører.

Formålet var at facilitere et generelt uddannelsesløft på Bornholm - bl.a. ved at skabe nem og hurtig adgang til uddannelse for både personer i job, ledige og virksomheder. 

> Læs mere

STEM på klimaløsninger på Bornholm

'STEM på klimaløsninger på Bornholm' er et omfattende tværfagligt undervisningsforløb udviklet og afprøvet på Campus Bornholm. 

> Læs mere og download kompendie her

Projekt 'Bedre Erhvervsuddannelser' 2017 - 2021 (afsluttet)

Fra april 2017 til og med december 2021 har den Europæiske Socialfond gjort det muligt for Campus Bornholm, at køre innovationsprojektet 'Bedre Erhvervsuddannelser'. Aktiviteterne i projektet skal motivere flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, fastholde flere i uddannelse og sikre at flere elever gennemfører den påbegyndte uddannelse.

> Læs mere om projektet her

FN's 17 verdensmål i fokus

Campus Bornholms fokus på verdensmålene betyder, at vi prioriterer, at de 17 mål - når det giver mening - bliver en integreret del af i undervisningen på alle uddannelser, og at vi konstant har en bæredygtig drift højt på dagsordenen.

> Læs mere her

Tidlig indsats ved EUD-opstart 2022 (afsluttet)

Campus Bornholm har modtaget midler fra Region Hovedstaden i forbindelse med rammeprogrammet 'Fremtidens Faglærte'. 

Målet med vores projekt 'Tidlig indsats ved EUD-opstart' er øget gennemførelse på EUD-grundforløbene for derved at sikre en højere grad af gennemførelse af EUD-uddannelserne som sådan.

> Læs mere om projektet