Tidlig indsats ved EUD-opstart

Campus Bornholm har i 2022 modtaget midler fra Region Hovedstaden i forbindelse med rammeprogrammet 'Fremtidens Faglærte'. 

Målet med vores projekt 'Tidlig indsats ved EUD-opstart' er øget gennemførelse på EUD-grundforløbene for derved at sikre en højere grad af gennemførelse af EUD-uddannelserne som sådan.

Projektets fokus vil være:

  • Udvikling af viden og nye metoder til at arbejde med undervisningsdifferencering i erhvervsskole-regi.
  • Udvikling af viden og metoder til en styrket fastholdelsesstrategi.

Om rammeprogrammet 'Fremtidens Faglærte'

Danmark mangler faglærte – både nu og i fremtiden. Derfor er centrale aktører på uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet gået sammen for at sikre, at vi i fremtiden får flere dygtige faglærte i hovedstadsregionen.

Samarbejdet mellem aktørerne og regionen har resulteret i rammeprogrammet ”Fremtidens Faglærte”, hvori der er afsat 20 millioner til projekter målrettet gennemførsel på erhvervsuddannelserne, rekruttering og færre unge udenfor uddannelse og beskæftigelse.

> Læs mere om rammeprogrammet på Region Hovedstadens hjemmeside