FN's 17 verdensmål i fokus

Campus Bornholms fokus på verdensmålene betyder, at vi prioriterer, at de 17 mål - når det giver mening - bliver en integreret del af i undervisningen på alle uddannelser, og at vi konstant har en bæredygtig drift højt på dagsordnen . 

Vores arbejde er endnu i en tidlig fase. Men siden begyndelsen af dette skoleår har vi på mange planer arbejdet med at forme undervisningsforløb og øvrige tiltag på campus, som kan understøtte, at verdensmålene bliver til hverdagsmål.

Forlængelse af grøn vision  

Campus Bornholms indsats for verdensmålene ligger i naturlig forlængelse af vores grønne vision, der aktivt bakker op om den overordnede bornholmske vision - Bright Green Island - om at udvikle et samfund, der er CO2-neutralt og selvforsynende med vedvarende energi. Vi ønsker, at grøn tankegang og grøn adfærd er en integreret del af undervisningen og den generelle dannelsesproces på Campus Bornholm. 

Campusbygningen i Rønne, der blev taget i brug i 2018, er en fysisk markering af vores grønne vision. 

Verdensmålene forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. Læs mere her.

Model.Content.AltText