STEM på klimaløsninger på Bornholm

'STEM på klimaløsninger på Bornholm' er et omfattende tværfagligt undervisningsforløb udviklet og afprøvet på Campus Bornholm.

Samlet kompendie er nu tilgængeligt og kan downloades her (åbner som pdf). 

Projektet er udviklet og afprøvet i 2019 – 2020 af Campus Bornholm med 3 klasser på 1. år af det 2-årige HF-forløb. De tre klasser har hver modtaget undervisning i 54-58 moduler inden for fagene i den naturvidenskabelige faggruppe (fag kemi, biologi og geografi). Yderligere bidrog matematik med 5-6 moduler per klasse til at arbejde med kurver og grafer i forbindelse med forløbet.

I projektet har vi arbejdet med naturvidenskabelige metoder, hvor elevernes viden og begrebsforståelse udvikles i vekselvirkning mellem observationer, eksperimenter og konkrete cases med udgangspunkt i Bornholms ambitiøse klimastrategi og på den anden side fagenes teorier og modeller.

PDF: FORLØBET DÆKKER FØLGENDE KERNESTOF OG LÆRINGSMÅL 

Projektet er udført af geografilærer Lasse Harder Kirkegaard, biologilærerne Morten Birk Finne og Allan Gylling Olsen, matematiklærerne Christian Christiansen og John Sort-Olsen samt kemilærer og projektleder Gitte Goldschmidt.

Projektet modtog 100.000 kr. i støtte fra Teknologipagten. 

Model.Content.AltText