Personalepolitikker på Campus Bornholm

Vores personalepolitikker bygger på Campus Bornholms løbende strategi, som til enhver tid kan findes her på hjemmesiden.

Personalepolitikkerne evalueres løbende og skal minimum hvert tredje år drøftes i skolens samarbejdsudvalg (SU). 

A

Alkohol- og rusmiddelpolitik

Skolens retningslinjer for ansattes indtag af alkohol og øvrige former for rusmidler. 

> Alkohol- og rusmiddelpolitik

Arbejdsmiljøpolitik 2021-22

Politikken revideres hvert andet år af skolens arbejdsmiljøgruppe. 

> Arbejdsmiljøpolitik

F

Fratrædelsespolitik

Vores retningslinjer for afskedigelse af ansatte jf. forvaltningslovens bestemmelser. 

> Fratrædelsespolitik

K

Kantinepolitik

Skolens principper for kantinedrift ift. indkøb og udbud af fødevarer. 

> Kantinepolitik

Kommunikationspolitik

Skolens operationelle retningslinje for, hvordan vi kommunikerer internt såvel som eksternt i henhold til vores værdiggrundlag og overordnede principper, samt de gældende lovkrav om persondatabeskyttelse.

> Kommunikationspolitik

Kompetenceudviklingspolitik

Skolens principper og retningslinjer for ansattes udvikling af kompetencer på alle niveauer. 

> Kompetenceudviklingspolitik

L

Lønpolitik

Vores overordnede retningslinjer for en målrettet og fleksibel løndannelse. 

> Lønpolitik

M

Mangfoldighedspolitik

Skolens politik til at rumme og styrke mangfoldigheden på skolen. 

> Mangfoldighedspolitik

P

Politik til forebyggelse og håndtering af krænkelser, chikane, mobning og vold

Vores retningslinjer for håndtering af enhver form for krænkende adfærd. 

> Krænkelsespolitik

Politik til forebyggelse og håndtering af sygdom

Skolens principper for håndtering af sygdom. 

> Sygdomspolitik

R

Rekrutterings- og ansættelsespolitik

Skolens mulighedsprincipper for alle ansattes faglige og personlige udvikling.

> Rekrutterings- og ansættelsespolitik

Rygepolitik

Vores politik til håndtering af skolens forbud mod rygning og nydelse af tobaksimiterende produkter.

> Rygepolitik

S

Seniorpolitik

Vores overordnede principper for at skabe en positiv overgang fra arbejdsliv til pension.

> Seniorpolitik

Sorgpolitik

Vores principper ved dødsfald i og uden for organisationen. 

> Sorgpolitik

T

Trivsel- og stresspolitik

Skolens vejledning og retningslinjer til håndtering af stress.

> Trivsel- og stresspolitik