Socialrådgiverpakken

Socialrådgiverpakken er den målrettede vej til socialrådgiveruddannelsen, som hvert 3. år udbydes på Bornholm af Københavns Professionshøjskole.

For at få adgang til at søge optagelse på socialrådgiveruddannelsen gennem kvote 2. skal du have 

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Samfundsfag B
  • Psykologi C

Du afslutter alle fag med mundtlig eksamen. Ud over de mundtlige eksamener er der skriftlige eksaminer i dansk og engelsk. 


Undervisningsstart og tidsforbrug

Du kan starte på socialrådgiverfagene i august, for at være klar til næste optag på socialrådgiveruddannelsen i sommeren 2026.


Priser

Når du vælger socialrådgiverfagene betaler du et deltagergebyr. Når du har gennemført fagene med eksamen, får du beløbet tilbage.


SU

Som kursist med socialrådgiverfagene kan du få SU, hvis du opfylder de almindelige betingelser for at være berettiget til dertil. Du søger om SU via su.dk.

Bemærk pakkefagene i sig selv giver ikke ret til SU.   

> Læs mere om SU


SVU

Hvis du er i arbejde, kan du få SVU, hvis du opfylder de almindelige betingelser for at være berettiget til dertil. Du søger om SVU via svu.dk.

> Læs mere om SVU


Optagelseskrav

For at blive optaget på Socialrådgiverpakken skal du opfylde følgende krav:

  1. Du skal have bestået folkeskolens 10. klasses afgangsprøve i fagene dansk og engelsk med middelkarakterer eller have tilsvarende faglige forudsætninger. 
  2. Du kan tidligst blive optaget på Socialrådgiverpakken et år efter, du har afsluttet 9. eller 10. klasse.


Tilmelding og vejledning

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at tale med en vejleder om dine muligheder, bør du altid begynde med at kontakte vores studievejledere for HF-enkeltfag. De kan også hjælpe dig med at blive tilmeldt.

Se kontaktoplysninger til højre/nedenfor.