Forberedende voksenundervisning

FVU er et tilbud til alle voksne, der har behov for at blive bedre til de grundlæggende færdigheder. 

Vi udbyder i øjeblikket kurserne: 

 • FVU Dansk: Består af 4 trin
 • FVU Matematik: Består af 2 trin
 • FVU Engelsk: Består af 4 trin
 • FVU Digital: Består af 4 trin 
 • FVU Start (for tosprogede): Undervisningen forbereder til deltagelse på FVU Dansk og FVU Matematik

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger.

 

SÅDAN KOMMER DU I GANG

Hvis du ønsker at søge optagelse på HF enkeltfag, AVU eller FVU, skal du kontakte vores studievejledning. Sammen finder I ud af hvilke fag og niveau, du skal gå på. Du finder kontaktinfo i spalten til højre / nedenfor.

DU SKAL TESTES INDEN OPTAGELSE

Inden du bliver optaget på FVU, skal du gennemføre en obligatorisk test, som skal vise, om FVU er det rette tilbud til dig. Der er en obligatorisk test i både FVU-læsning og FVU-matematik.

Har du tidligere gennemført en obligatorisk test, eller har du tidligere deltaget i FVU-undervisning, skal du ikke gennemføre den obligatoriske test.

Test hver måned

Campus Bornholm afholder test i dansk og /eller matematik den første tirsdag i hver måned kl. 14.

Du er velkommen til at komme til test uden forudgående aftale. Du skal blot møde op og henvende dig hos Gertrud Klyver på Sprogcentrets kontor på Merkurvej 10. (Den gule murstensbygning over for hovedbygningen).

Du skal afsætte 1,5 - 3 timer til testning, afhængigt af om du skal testes i ét eller begge fag. 

KURSERNE

 • Et kursus-trin består af 30-60 timer (40-80 lektioner) afhængigt af, hvor hurtigt du lærer stoffet 
 • Undervisningen og materialerne er gratis

 • Undervisningen foregår på små hold – 8 til 16 kursister

 • Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger

 • Matematik består af 2 trin 

 • Dansk består af 4 trin

 • Engelsk består af 4 trin

 • Digital består af 4 trin  

PRØVER

 • Trinprøver og afsluttende prøver afholdes løbende. Du vurderer sammen med din lærer, hvornår du er klar til at gå til prøve. 

 • Med en bestået afsluttende prøve, opfylder du adgangskravet til erhvervsuddannelsernes grundforløb. 

ØKONOMI

FVU undervisning og materialer er gratis. Der er mulighed for at søge SVU, hvis du opfylder særlige betingelser.

FVU FOR VIRKSOMHEDER

Vi tilrettelægger fleksible FVU-kurser for virksomheder - kurserne tilpasses specielt efter behov og ønsker fra den enkelte arbejdsplads.

Kurserne kan afholdes på virksomheden eller på Campus Bornholm på netop på det tidspunkt, der passer virksomheden.

Undervisningen kan planlægges, så den tager udgangspunkt i deltagernes hverdag.

Læs mere