• Kok på 24 uger

I marts 2021 afsluttede Campus Bornholm det første turboforløb på kokkeuddannelsen. Fra venstre ses: Julius Grønning, Daniel Skovgaard-Hansen, Jannik Stender, Eva Hjort, Eyad Layla, Mon Yaung, Helene Henriksen, Ann Charlott Sonne, Frederik Jessen, Jesper Svendsen og Martin Lintrup. (Foto: Campus Bornholm)

EUV: Gastronom med specialet kok

Kok på 24 uger er en såkaldt 'turbouddannelse', der med et intenst undervisningsforløb på blot 24 uger løfter ufaglærte køkkenmedhjælpere til faglærte kokke. 

Der er uddannelsesstart på det næste hold 21. oktober 2024. 

Læs mere om uddannelsen:

> For arbejdsgivere

> For ledige/ansatte

Deltagerne skal have mindst to års relevant erhvervserfaring og være fyldt 25 år. Det er netop, fordi deltagerne er voksne mennesker med masser af køkkenerfaring, at det kan lade sig gøre at komprimere pensum uden at forringe uddannelsens kvalitet. Almindeligvis varer den flere år med vekslende skole- og praktikophold.

Første gang Campus Bornholm afviklede et lignende turbohold, var henover vinteren 2020/2021. Forløbet resulterede i, at 11 personer i marts i år afsluttede gastronomuddannelsen med specialet kok. Fem af eleverne blev udlært med udmærkelsen bronze og en elev med udmærkelsen sølv. 


Lønrefusion og tilskud

For virksomheder er der en række fordele forbundet med at sende medarbejdere på uddannelse. Dels vender medarbejderne endnu dygtigere tilbage, dels modtager virksomheden lønrefusion og kan søge om yderligere tilskud. Lønudgifterne til medarbejdere på uddannelse vil i de fleste tilfælde være fuldt dækket. 

I forbindelse med uddannelsen tilbyder Campus Bornholm at tage sig af bøvlet med alt det administrative i forbindelse med ansøgning om tilskud og tilmelding.

Det er ligeledes Campus Bornholm, der sammen med medarbejderen gennemgår erfaring og kompetencer, og på baggrund af dette foretager en realkompetencevurdering (RKV), der afgør, om medarbejderen er i målgruppen for forløbet.

Ledige kan i samråd med jobcenteret søge ind på uddannelsen – enten på uddannelsesløftordningen eller på en jobplan. Det betyder, at de beholder dagpengene under hele uddannelsen.

Uddannelsen er tilrettelagt af 3F og HORESTA, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Jobcenter Bornholm og Campus Bornholm.

Kontakt uddannelsesleder Mattias Landberg-Krarup for yderligere information. Kontaktoplysninger i spalten til højre/nedenfor. 

 • Mattias Landberg-krarup

  Uddannelsesleder
  MAD og EUD Business
  4191 9876
 • Virksomhedsservice

  Udvikling og erhverv
  5695 9700