• Industrioperatør

På denne side kan du læse om specifikke forhold for uddannelsen på Campus Bornholm. En overordnet beskrivelse af uddannelsen finder du på UddannelsesGuiden.

Campus Bornholm udbyder grundforløb 2 + hovedforløbet.

For at blive optaget på uddannelsen er det et krav, at du har indgået uddannelsesaftale med en virksomhed.

Uddannelsen varer som udgangspunkt 2 år og veksler mellem oplæring i virksomheden og skoleophold på Campus Bornholm. I løbet af de 2 år vil der i alt være 38 skoleuger.

Derudover vil der som et frivilligt tilbud være mulighed for at erhverve truck- og krancertifikat i uddannelsesperioden.

Hvis du vil vide mere

Kontakt kontaktlærer Lars-Ole Andersen, hvis du vil vide mere om uddannelsen på Campus Bornholm. Se kontaktoplysninger til højre/nedenfor.

  • Lars-Ole Andersen

    Faglærer
    EUD – Håndværk og industri
    6012 1809