• ophængt værktøj på et af skolens værksteder.

    Lokale uddannelsesudvalg - LUU

De lokale uddannelsesudvalg (LUU) består af repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere fra det bornholmske erhvervsliv.

Udvalgene rådgiver skolen om erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser og har indflydelse på vores udbud af uddannelser.

> Læs forretningsordenen for LUU'erne på Campus Bornholm >>

> Se, hvem der er medlemmer af vores LUU'er