Undervisere på EUD Business

Ulrik Bækgaard Larsen (UBL)

Michael Jensen (MJEN)

Ole Sjøgren Kofoed (OSK)

Stine Bøwes Hansen (STH)