Informationsmøde om industrioperatør-uddannelsen

Campus Bornholm planlægger uddannelsesstart på uddannelsen til industrioperatør 9. oktober. Der er fortsat ledige pladser på holdet og interesserede kan onsdag 13. september kl. 10 – 12 blive klogere på uddannelsen på et informationsmøde hos 3F på Sandemandsvej 21 i Rønne

Industrioperatører arbejder inden for fødevare-, proces-, plast- og metalindustrien med opgaver i produktionen. Industrioperatøren skal have et indgående kendskab til automatik, herunder overvågning af automatiske maskiner og anlæg.

På informationsmødet bliver uddannelsens forløb, vilkårene for deltagelse mm.  gennemgået. Der vil desuden være mulighed for at stille spørgsmål.  

Du kan læse mere om industrioperatøruddannelsen her

Eventuelle spørgsmål og tilmelding til mødet til faglærer Lars-Ole Andersen, 6012 1809, loa@cabh.dk .