UDDANNELSESSTART 15. JANUAR 2024

Vælg mellem 13 uddannelser

Du begynder med 20 ugers grundforløb, hvor erfarne undervisere lærer dig at udføre de opgaver, der hører til netop dit fag.

Derefter er du klar til dit hovedforløb, som veksler mellem oplæring i en virksomhed og skoleophold. Som elev/lærling tjener du elevløn.

Vi glæder os til at lære dig vores håndværk.

FIND MERE info om dine muligheder:

TEKNOLOGI, BYGGERI & TRANSPORT

> Automatik og proces

> Data og Kommunikation

> Elektriker

Murer

> Personvognsmekaniker

> Smed

> Tømrer

Lastvognsmekaniker

 

Generelt om erhvervsuddannelser: Du begynder på din uddannelse på grundforløb 2, hvis du har afsluttet grundskolen for mere end et år siden. Hvis du er over 25 år, kan du tage uddannelsen som Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) 

Model.Content.AltText

KONTOR, HANDEL & FORRETNINGSSERVICE

Handelsuddannelsen

Detailhandelsuddannelsen

 

Generelt om erhvervsuddannelser: Du får lærlingeløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, både i oplærings- og skoleperioderne. Beløbet afhænger af, om du er under eller over 25 år.

Er du under 25 år, er din startløn som lærling typisk ca. dobbelt så høj som SU for udeboende over 20 år. Din lærlingeløn stiger, mens du er under uddannelse.

Er du 25 år eller derover, er din startløn som lærling typisk højere. Den vil som regel ligge på niveau med den minimumsløn, som er aftalt for voksne på området.

Model.Content.AltText

FØDEVARER, JORDBRUG & OPLEVELSER

> Gastronom/kok

> Ernæringsassistent

> Tjener

 

Generelt om erhvervsuddannelser: Som faglært står du ikke blot bomstærkt på jobmarkedet, men du har også foræret dig selv en fremtid fuld af muligheder.

De fleste vælger efter endt uddannelse at tage job inden for deres fag, men et svendebrev/fagbevis åbner også mange andre døre: Du kan fx vælge at arbejde i udlandet i perioder og du kan med tiden specialisere og videreuddanne dig eller du kan satse på at blive selvstændig.

Model.Content.AltText