De seks nye smede: Julius Jørgensen, Andreas Rønne Dam, Guus Cruijsen, Mai Hansen, Anders Hansen og Søren Kofoed.

Nye smede

Seks nye smede fik fredag overrakt deres svendebrev på Campus Bornholm.

De seks nye smede er fra venstre: Julius Jørgensen, Andreas Rønne Dam, Guus Cruijsen, Mai Hansen, Anders Hansen og Søren Kofoed.

Coronarestriktionerne forhindrede festligheder på skolen, men hver elev fik mulighed for at præsentere sit svendestykke for op mod fem familiemedlemmer på værkstedet.

TILLYKKE:-)