12.3016.00

Bornholms Uddannelsesmesse 2023

Uddannelse for alle

Om en lille uge åbner Bornholms Uddannelsesmesse på Campus Bornholm, med i alt 67 stadeholdere og omkring 1500 besøgende udskolingselever plus lærere og forældre op gennem dagen.

I et tæt samarbejde lægger campusfællesskabet og værterne fra UU-Bornholm op til endnu en inspirerende messe, hvor unge og deres forældre kan blive afklaret omkring valget af ungdomsuddannelse til marts og samtidig blive kloge på, hvordan fremtidens arbejdsmarked former sig, både på Bornholm, i Danmark og ude i den store verden.

Som det helt nye på årets BUM, vil aktører fra Baltic Energy Island, Bornholms Regionskommune, Business Center Bornholm og Bornholms Energi og Forsyning være repræsenteret omkring en fælles informationsstand, der har til formål at anskueliggøre de mange muligheder der ligger i realiseringen af energiøen på Bornholm.

”Det er nu vi oplever momentum og har en enestående mulighed for at bidrage til fremtidens Bornholm, som vil give vigtige roller til alle faggrupper. Vi er stolte af, at vi på Campus Bornholm kan uddanne bredt og tidssvarende, og vi glæder os ved de mange samarbejdsprojekter der ser dagens lys, i en tid, hvor det mere end nogensinde handler om at stå tæt sammen og arbejde frem mod øens bæredygtige udvikling.” – lyder det fra direktør Inge Prip.

Udover de fire gymnasiale uddannelser på Campus Bornholm, udbyder skolen hele 13 spændende indgange til grundforløb 2 på erhvervsuddannelserne samt yderligere 3 indgange på de sundhedsfaglige indgange under Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole – og her glæder man sig rigtig meget til at byde de mange unger og deres forældre velkommen.

 ”Hos Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole står vejledere, elever og studerende klar til at give dig indblik i skolens fire uddannelser. Hos sygeplejerskeuddannelsen kan du få lavet sundhedstjek og målt dine værdier, og hos pædagogisk assistent- og SOSU-uddannelserne kan du blive klogere på dine indre organer, prøve forskellige velfærdsteknologier og få indblik i, hvordan sundhed og seksualitet hænger sammen.”fortæller Pia Palnæs, som er rektor på skolen. 

Lederen for UU Bornholm, Gitte Svart, glæder sig ligeledes til dette års BUM:

”Vi er så glade for at være ude af pandemiens skygge, så vi igen kan bruge messen som en karrierefestival for unge bornholmere i grundskolen. Vi ser meget frem til at møde velkendte og nye ansigter ved standene på dette års BUM, som flere af stadeholderne rejser langt for at kunne deltage i.

Det er virkelig dejligt, at der også i år er nye virksomheder, der ser behovet for at vise sig frem for morgendagens unge medarbejdere. Og så ser vi en meget positiv og synergiskabende tendens til, at flere og flere stadeholdere finder sammen omkring fælles udstillinger og informationsmaterialer.

Det tror jeg er en virkelig god måde at begrænse den enkelte virksomheds ressourcetræk på – men i endnu højere grad forestiller jeg mig, at det kan åbne de unges øjne for, hvor mange forskellige kompetencer der efterspørges på fremtidens arbejdsmarked.”

Om elevforberedelsen til uddannelsesmessen tilføjer Gitte Svart:

”Som kommunens enhed for uddannelses- og erhvervsvejledning er det vigtigt for os, at eleverne har nogle konkrete opgaver og hver deres formål med at deltage. Derfor lægger vi ret mange kræfter i at være ude i alle klasser og præsentere dem for nogle opgaver, som de dels skal forberede inden BUM, og dels skal løse på BUM.

Når eleverne har nogle konkrete opgaver, så indgår de hurtigt i dialog med den enkelte virksomhed/stadeholder om deres fagligheder og arbejdsopgaver med videre.”

Gitte Svart understreger, at UU-vejledningen er optaget af, at få den enkelte unge med i egen proces, at få gjort den enkelte unge i stand til at reflektere over egne valg – især når det gælder valg af ungdomsuddannelse.

Derfor håber værterne fra UU Bornholm, at BUM er den aktivitet på øen, som kan være med til at styrke de unges tro på egne evner og bidrage til deres dannelse til livet.

 

Du kan allerede nu blive klogere på de mange ungdomsuddannelser på Campus Bornholm i vores nye uddannelsesbrochurer.

> Se uddannelsesbrochurerne her

 

BUM23 foregår den 21. november 2023 i tidsrummet 12.30 - 16.00

> Se hele programmet for dette års BUM her