STX studievejledning

Formålet med studievejledningen er at hjælpe dig til på bedste måde at gennemføre din gymnasieuddannelse.

Studievejlederen kan hjælpe dig og din klasse med:

  • Studieteknik og arbejdsvaner

  • Orientering om din studieretning og dens valgfag

  • Orientering om SU

  • Trivsel i klassen

Studievejlederen kan hjælpe dig individuelt med:

  • at drøfte personlige problemer - f. eks. sygdom, stresssymptomer, familiemæssige forhold, skolerelaterede problemer og forsømmelser.

  • at orientere dine lærere om din akutte situation, hvis du ønsker det.

  • at få afklaret problemer, som dine lærere bringer frem ved lærerforsamlingsmøder.

og råde / henvise dig til:

  • Lektiecafé (hjælp til lektier / opgaver i sprog og naturvidenskab)

  • Psykolog, hvis dine problemer kræver professionel hjælp.

  • Studievalg Bornholm om uddannelse og job.

Du kan tale med os om alt, hvad du har på hjerte - også forhold, som ikke direkte har noget med din skolegang at gøre, og vi har tavshedspligt, hvis du ønsker det.

Formålet med studievejledningen er at hjælpe dig på bedste mulige måde at gennemføre gymnasiet.

Din studievejleder vil i visse tilfælde være opsøgende, men HUSK du har selv et ansvar for at kontakte studievejlederen for hjælp og støtte.

 

19. Marts 2012
Line Ziener
Studievejleder og underviser
Afdeling:
STX
Telefon:
21459539
Janni Laurberg Westerdahl
Studievejleder og underviser
Afdeling:
STX
Telefon:
23617848
Claus Gjerrild
Studievalgsvejleder
Afdeling:
Studievalg Bornholm