Serviceassistent

Serviceassistentuddannelsen giver en grundlæggende viden om professionel rengøring. Du lærer om vedligeholdelse og at udføre mindre reparationer. Desuden får du viden om at tilberede og anrette mad. Kundebetjening er også en del af uddannelsen.

På skolen får du undervisning i rengøring, hygiejne, kvalitetssikring, arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse. Men du skal også have fag som dansk, it, engelsk og psykologi.

Som serviceassistent med speciale i virksomhedsservice får du også undervisning i lettere kantinearbejde, herunder at anrette og servere mad. Desuden lærer du at løse mindre kontoropgaver som kopiering, omdeling af post m.m.
Som rengøringstekniker lærer du at udføre rengøring og serviceopgaver. Du lærer også om, hvordan du skal udføre arbejdet uden selv at få fysiske skader. Som serviceassistent med speciale i hospitalsservice lærer du, ud over rengøring, at anrette mad og drikke. Du lærer at transportere patienter og hjælpe med praktiske opgaver i forbindelse med afdøde.

Se også folderen her.

Opbygning

Uddannelsen er opbygget i grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb. Du kan tage hele uddannelsen på Campus Bornholm. 

Grundforløb 1

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, starter du på grundforløb 1 på fagretningen ’Mad med Oplevelser’ – læs mere her.

Alle andre under 25 år starter på grundforløb 2.
På grundforløb 1 har du udover en række erhvervsfag også dansk som obligatorisk fag.

Grundforløb 2

På grundforløb 2 får du de faglige og personlige kompetencer til at gennemføre et hovedforløb. Grundforløb 2 afsluttes med en grundforløbsprøve.  Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, eller er under 25 år skal du have gennemført følgende grundfag for at blive optaget på hovedforløbet.

  • Dansk på E-niveau

(Bemærk:Der undervises ikke i dansk på grundforløb 2. Du skal selv erhverve dansk på E-niveau enten på Grundforløb 1, 10. klasse eller på VUC)

  • Naturfag på F-niveau
  • Informationsteknologi på F-niveau

Derudover skal du opfylde følgende certifikatkrav:

  • Førstehjælp
  • Brand

Hovedforløbet

For at fortsætte din erhvervsuddannelse med et hovedforløb skal du finde en læreplads og få en uddannelsesaftale. Skolen hjælper dig med at finde de virksomheder, som søger lærling. Undervejs i grundforløbet kan skolen også hjælpe dig med at komme i praktik, så du kan prøve faget i en virksomhed. Hovedforløbet foregår som en vekslen mellem oplæring i en virksomhed og flere skoleforløb. Den største del af hovedforløbet foregår som oplæring i virksomheden.

På Campus Bornholm kan du færdiggøre specialet Virksomhedsservice. I løbet af uddannelsen skal du på skole i i alt 23 uger, fordelt på 4 skoleperioder. Den fjerde periode er afsluttende og indeholder en svendeprøve.

Varighed

Uddannelsen varer fra 2 år til 2 år og 6 måneder, inklusive grundforløbet. Grundforløbet kan ikke erstattes af grundlæggende praktisk oplæring i en virksomhed.

Voksenforløb

Er du over 25 år og har mindst 2 års relevant erhvervserfaring, er der mulighed for at færdiggøre specialet Virksomhedsservice på 1 år. Du skal dog enten have en uddannelsesaftale eller en handlingsplan fra Jobcenteret før du påbegynder uddannelsen.
I løbet af uddannelsen skal du på skole i ialt 28 uger, fordelt på 3 perioder. Den tredje periode er afsluttende og indeholder en svendeprøve.

Vil du vide mere

Kontakt uddannelsesvejlederen, hvis du vil vide mere om uddannelsen på Campus Bornholm. Se kontaktoplysninger her.
Du kan læse mere om serviceassistentuddannelsen her.
Du kan læse bekendtgørelsen til serviceassistentuddannelsen her.

13. December 2016
Ole B. Larsen
Uddannelsesleder
Afdeling:
MAD
Telefon:
60121804