Erhvervsuddannelserne

Vejledning

Uddannelsesvejlederne skal støtte dig i den tid, du er her, så du får din eksamen med det størst mulige faglige og personlige udbytte. Her kan du få støtte og hjælp til alle spørgsmål, som du måtte have.

Vores primære opgave er at understøtte og vejlede dig, så du kommer bedst muligt og nemmest gennem din uddannelse, og vi er med til at hjælpe og vejlede dig, så du tager de ”rigtige” valg i løbet af din uddannelsestid.

Hvis du har problemer af den ene eller anden art – fagligt eller personligt -, eller hvis du går og overvejer, hvad du nu skal, kan du altid komme forbi uddannelsesvejledningen. Hvis vi ikke umiddelbart kan løse problemet sammen, kan vi altid finde nogen, som kan hjælpe dig.

Derudover er uddannelsesvejledningen ansvarlig for at vejlede om bl.a.:

 • Lektiecafé og mulighed for faglig støtte
 • Valg af studieretning og valgfag
 • Trivsel i klassen/på holdet
 • Eksamen og eksamensregler
 • Eksamensangst
 • Erhvervsmuligheder og praktikpladser
 • SU - regler og muligheder
 • SPS - specialpædagogisk støtte
 • og meget andet

Uddannelsesvejlederne har ligesom din kontaktlærer tavshedspligt.

Uddannelsesvejledningen har faste åbningstider (se opslag på skolen), men du kan altid lave en aftale med uddannelsesvejlederen på et andet tidspunkt.

Åben studievejledning

 • FØDEVARER, JORDBRUG & OPLEVELSER og TEKNOLOGI, BYGGERI & TRANSPORT

Onsdage kl. 10:00-11:30
Vejledningskoordinator Michael Darkó og uddannelsesvejleder Jørgen Wøller.

 • KONTOR, HANDEL & FORRETNINGSSERVICE

Uddannelsesvejleder Marie Grove (se vejledningstider her samt opslag på vejlederkontoret. Træffes i øvrigt efter aftale).

Se en guide til håndværkeruddannelserne her. Oversigten er udarbejdet af byggetilbud.dk.

 

09. August 2018
Michael Darkó
Vejledningskoordinator
Afdeling:
Mentor - EUD
Telefon:
30650229
Jørgen Wøller
Uddannelsesvejleder
Afdeling:
Mentor - EUD
Telefon:
30650258
Bjarne Bech
Uddannelsesleder
Afdeling:
KONTOR-HANDEL, AVU, FVU og OBU
Telefon:
28558109