13.0017.00

Nedtællingen til BUM 2022 er i fuld gang

Danmark vinder deres åbningskamp – men tør du gamble med dit barns fremtid?

Den 22. november slår Campus Bornholm atter dørene op til hele Bornholms Uddannelsesmesse med et forventet besøg af over 1.400 udskolingselever fra øens 7. - 10. klasser samt deres lærere og forældre.

Og der er lagt store kræfter i at få campusbygningen til at tage sig særligt godt ud og give god plads til de ca. 60 stadeholdere på messen, som udover en stor repræsentation af ungdoms- og videregående uddannelser tæller en række virksomheder og forskellige organisationer.

Aktørerne medbringer hver deres budskab til messen, men fælles for dem alle er ønsket om at klæde de unge bornholmere på til fremtiden ved både at kvalificere deres uddannelsesvalg og ved at tydeliggøre mulighederne for fx erhvervspraktik i grundskolen, lærepladser på erhvervsuddannelserne og aktuelle perspektiver på overgangen fra ungdoms- til videreuddannelse.

Det er typisk et manglende perspektiv eller et manglende kendskab til uddannelsesmuligheder, der fører til, at unge ikke får truffet det rette uddannelsesvalg eller falder fra uddannelsen tidligt i forløbet, hvorfor aktørerne på årets BUM netop skruer op for deres informationsblus.

Medarrangørerne fra Bornholms Sundheds og Sygeplejeskole står helt klar til at modtage de nysgerrige unge mennesker og vise dem, hvad man kan få lov til på deres fire uddannelser til hhv. Sygeplejerske, Pædagogisk assistent, Social- og sundhedsassistent samt Social- og sundhedshjælper, forsikrer rektor Pia Palnæs Hansen:

”Hos os kan du blive klogere på kroppen; få målt dit blodsukker, finde ud af hvordan dineindre organer virker, se og prøve velfærdsteknologier, quizze og vigtigst af alt: tale med nogle, som allerede går på vores uddannelser.”

Ung til ung perspektivet er helt essentielt, og derfor vil publikum også møde elever og unge på andre uddannelser, der fortæller om deres foreløbige uddannelsesrejse. Også indretningen spiller en afgørende rolle, hvorfor der er lagt stor vægt på skabelsen af gode synergier de forskellige stadeholdere imellem. Ifølge Gitte Svart, som er leder af Ungeporten Bornholm, er ét af succeskriterierne for BUM, at de unge bliver bevidste om, at der er mange forskellige valgmuligheder og veje til uddannelse:

”Valget af ungdomsuddannelse er ikke så alvorligt og skelsættende, som mange unge betragter det som. Den bevidsthed kan fx skabes ved, at de unge oplever, hvor mange forskellige uddannelses- og jobmuligheder og også veje til forskellige jobs, der findes inden for et bestemt område. Vi har derfor arbejdet med at skabe synergi på tværs af uddannelsesinstitutioner og virksomheder, der repræsenterer det samme område, så de unge oplever, at det at arbejde med fx sundhed eller håndværk kan være mange ting."

Udover at stille bygningen til rådighed vil Campus Bornholm selvsagt præsentere sit eget brede udbud af ungdomsuddannelser og øvrige tilbud på BUM, hvor man bl.a. vil møde alle fire gymnasiale indgange på skolens Lilletorv. Gymnasierektor Lisbeth Hvid Christensen ser meget frem til at byde øens unge mennesker velkommen i huset og fremvise den diversitet, som netop kendetegner de forskellige gymnasiale uddannelser på skolen:

”Det er i mødet med nuværende gymnasieelever, at de besøgende unge vil lære om både studiemiljøer og de mange sociale fællesskaber på skolen, som alle unge vil blive en del af, uanset hvilken uddannelse de går på. Ud over vores dygtige pedeller har rigtig mange undervisere og elever lagt sig i selen, for at give det unge publikum og deres forældre den bedst mulige oplevelse på messen.”

I år er det lykkedes hovedarrangørerne fra UU Bornholm at gestalte messen, så alle stadeholdere står placeret i stueplan, hvilket også glæder uddannelseschef Claus Jørgensen, da indretningen skaber en større sammenhængskraft mellem uddannelserne og erhvervslivet:

”Et af de unikke elementer i en erhvervsuddannelse er vekselvirkningen mellem ophold på skole og ophold i en virksomhed. Det giver den enkelte unge stærke kompetencer på hånden som kan anvendes med det samme. Derfor er det en kæmpe gevinst at mange virksomheder deltager på BUM og kobleshelt tæt til erhvervsuddannelserne.”

Bornholms Uddannelsesmesse foregår på Campus Bornholm den 22. november fra 13.00 – 17.00, og vi håber på bred deltagelse af forældre til udskolingseleverne i 9. og 10. klasse, på trods af at Danmarks drenge skal i trøjen og spille deres åbningskamp i Qatar.  

INFOmøder om ungdomsuddannelserne:

1. GYM & EUX: 16.00 - 16.25 (lokale 0.140)

2. GYM & EUX: 16.35 – 17.00 (lokale 0.140)


1. EUD: 16.00 – 16.25 (lokale 0.139)

2. EUD: 16.25 – 17.00 (lokale 0.139)

 

 

Se vores aktuelle uddannelsesbrochurer her

 

Læs mere på www.bum.dk