Start på grundforløb 2 til august!

Nyhed

Start på grundforløb 2 til august!

Nyhed

Vil du have en erhvervsuddannelse, og er du gået ud af folkeskolen for mere end et år siden, skal du starte på grundforløb 2.

Der er skolestart på grundforløb 2 den 11. august 2017 på følgende uddannelser:

Smed

Murer

Tømrer (træfagenes byggeuddannelse)

Der er skolestart på grundforløb 2 den 2. oktober 2017 på følgende uddannelser:

Gastronom

Tjener

Merkantil Student
 

Adgangskrav

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du mindst have karakteren 02 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik ved 9.-klasseprøven eller 10.-klasseprøven eller tilsvarende eller have en uddannelsesaftale om praktik i en virksomhed.
Karakteren 02 på 7-trins-skalaen svarer til karakteren 6 på den tidligere 13-skala.

Optagelsesprøve

Lever du ikke op til adgangskravene for at blive optaget på grundforløbet, bliver du tilbudt en optagelsesprøve, som du skal bestå, for at blive optaget på uddannelsen. Kontakt skolen for mere info.

Sådan søger du

Du søger ind på en erhvervsuddannelse via optagelse.dk. Ansøgninger skal underskrives af dig (og en forælder, hvis du er under 18 år) via NemID.
Ansøgningen skal indeholde:
- Dokumentation for karakterer, hvis du ikke har en uddannelsesaftale med en virksomhed
- Dit valg af skole
- Dit valg af uddannelse (hovedforløb)
- Eventuelt EUX (hvis du både vil have en erhvervsuddannelse og studiekompetence)
Har du en aftale om praktik med en virksomhed (uddannelsesaftale), skal ansøgningen sendes med post til skolen.
Kontakt vores uddannelsesvejledere for nærmere oplysninger om ansøgning, optagelse og tidsfrister. Se kontaktoplysninger til højre på siden.

Overgangskrav til hovedforløbet

Grundforløbet afsluttes med en eksamen i et grundfag samt en grundforløbsprøve, som skal bestås, før du kan fortsætte din uddannelse på hovedforløbet i en virksomhed eller i skolepraktik.

For at fortsætte på hovedforløbet efter grundforløb 2 skal du have dansk på E-niveau på følgende uddannelser: Personvognsmekaniker, lastvognsmekaniker, ejendomsservicetekniker, industritekniker, smed, data og kommunikation, elektronik og svagstrøm, automatik og proces, elektriker, ernæringsassistent og serviceassistent. Du kan tage dansk på E-niveau på VUC Campus Bornholm eller via AOF Bornholm.

03. Juli 2017
03. Juli 2017
Michael Darkó
Vejledningskoordinator
Afdeling:
Mentor - EUD
Telefon:
30650229
Bente Dohn
Studievejleder og komm.medarbejder
Afdeling:
Kommunikationsteam
Telefon:
24616030