Sprogcenter

Danskuddannelser for voksne udlændinge

Sprogcentret på Campus Bornholm udbyder Danskuddannelserne, som er rettet mod voksne udlændinge, der ønsker at lære dansk. Sprogcenter Campus Bornholm har adresse på Sandemandsvej 11, 3700 Rønne.

Der er 2 måder at starte danskundervisningen på:

  • Hvis du er arbejdstager, medfølgende ægtefælle, au pair eller studerende, skal du starte på introdansk (arbejdsmarkedsrettet dansk).
  • Hvis du ikke er arbejdstager, medfølgende ægtefælle, au pair eller studerende, skal du starte direkte på danskuddannelse 1, 2 eller 3. Prøverne er statskontrollerede og afholdes 2 gange om året.

Alle kurserne er gratis.

  • Arbejdsmarkedsrettet dansk - består af 5 forløb på hver 50 timer, i alt 250 timer. Når du har afsluttet kurset, kan du fortsætte på danskuddannelse 1, 2 eller 3.
  • Danskuddannelse 1 - for kursister, der ikke har nogen skolegang eller kender det latinske alfabet
  • Danskuddannelse 2 - for kursister med kort skolegang
  • Danskuddannelse 3 - for kursister med lang skolegang

Alle tre uddannelser afsluttes med en prøve, som du kan tage 2 gange om året.

For at få dansk statsborgerskab (indfødsret) skal du have bestået Prøve i dansk 3. Hvis du vil læse videre i Danmark, skal du også have Prøve i dansk 3 eller studieprøven, som er det sidste modul i Danskuddannelse 3.

Yderligere tilbyder vi i samarbejde med Bornholms Regionskommune danskundervisning og andre aktiviteter til borgere (flygtninge), der er omfattet af integrationsloven.

Tilrettelæggelse

Der er dagundervisning på gennemsnitlig 17 lektioner om ugen og aftenundervisning på 6 lektioner om ugen.

Undervisningen i alle danskuddannelserne er bygget op omkring 6 moduler, hvor du skal bestå en test for at komme på næste modul.

Undervisningen tager udgangspunkt i din individuelle læringsplan, og du skal regne med, at en del af tiden er selvstudie eller studie i grupper f.eks. i vores studiecenter.

For kursister med særlige behov kan vi - i samarbejde med kommunen - oprette små hold, hvor undervisningen er specielt tilrettelagt.

Tilmelding

For at blive tilmeldt undervisningen skal du henvende dig til Jobcenteret, Landemærket 26, 3700 Rønne.

Jobcenteret sender en henvisning til skolen, som indkalder dig til en visitationssamtale, hvor vi taler om, hvilket hold du skal gå på.

Du kan læse mere om uddannelsen på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk og du er velkommen til at kontakte skolens vejleder for flere informationer: Vejledning på Danskuddannelserne.

 

 

 

 

19. Februar 2012
Cathie Folman Westh
Leder
Afdeling:
Sprogcentret
Telefon:
60121812
Gertrud Klyver
Uddannelsesvejleder og underviser
Afdeling:
Sprogcentret
Telefon:
60121815