Kontor, Handel, Forretning

Fagretningen Kontor, Handel og Forretningsservice er for dig, som interesserer dig for handel, kontor, markedsføring og salg. Fagretningen retter sig mod uddannelserne som f.eks. detailassistent, kontorassistent og handelsassistent.

På kontor, handel og forretningsservice vil du på grundforløbets 1. del arbejde med tre overordnede projekter:

Events

Vi planlægger en fest for eleverne på skolens erhvervsuddannelser. Vi gennemgår arbejdsplanlægning, markedsføring, salg og eventplanlægning.

Det Grønne Kontor

Her prøver du, hvordan det er at arbejde på et kontor. Vi har særlig fokus på miljø i forbindelse med papirspild, ressourceanvendelse og energianvendelse. Du lærer også om arbejdsmiljø, ergonomi og bevægelse.

LunchBox

Vi laver en pop-up sandwichbar, hvor overskuddet går til velgørenhed lokalt på Bornholm. Det er dig og klassen, der er med at vælge, hvem pengene skal gå til. Du får en generel forretningsforståelse lige fra idé til koncept, branding samt udvikling, iværksætteri og markedsføring. Herudover går du også et indblik i økonomi, indkøb samt generel drift.

På grundforløb 1 har du desuden undervisning i forskellige fag, bl.a. dansk, som afsluttes med en prøve.

EUX faglinjen

Uddannelsen Kontor med Specialer udbydes kun med en EUX.

Handel med Specialer og Detail med Specialer kan tages både som almindelig erhvervsuddannelse og med EUX.

EUX for Kontor med Specialer består af grundforløb på ét år, et studiekompetencegivende forløb på ét år og et hovedforløb på 15 uger.

Grundforløbet på EUX Handel med Specialer og EUX Detail med Specialer kan tages på Campus Bornholm – resten af forløbet skal tages på en anden skole.

EUX – to uddannelser i én

Med en EUX kan du videreuddanne dig på samme vilkår som personer med gymnasial eksamen. Du får det, man kalder generel studiekompetence svarende til en gymnasial eksamen.

EUX er en erhvervsuddannelse kombineret med en gymnasial eksamen. Længden af en EUX-uddannelse varierer, men forlænger den fastsatte tid for erhvervsuddannelsen. Du kan altid gå fra en EUX til en almindelig EUD, men det omvendte gælder ikke. Du skal være boglig stærk for at tage en EUX-uddannelse, da du skal gennemføre en række gymnasiale fag på B- og A-niveau.

EUX grundforløb

På Campus Bornholm kan du starte på EUX inden for alle vores fagretninger. Du kan vælge EUX ved tilmelding eller inden for de første 14 dage på grundforløb 1.

På EUX grundforløbet skal du tage en række gymnasiale fag på C-niveau. Fagene er dansk, engelsk, samfundsfag og matematik. Derudover skal du tage en række uddannelsesspecifikke C-fag.

Hovedforløb: Du kan færdiggøre hele kontoruddannelsen Offentlig Administration på Campus Bornholm.

Vil du vide mere?

Kom til informationsmøde onsdag d. 18. januar 2017 på Sandemandsvej 11 i Rønne.

01. December 2016
Bjarne Bech
Uddannelsesleder
Afdeling:
KONTOR-HANDEL, AVU, FVU og OBU
Telefon:
28558109