Kombi-X

- EUX-fagretning på grundforløb 1

Kombi-X er for dig, som interesserer dig for håndværk i byggebranchen, autobranchen eller industrien, og som vil have en gymnasial eksamen. Med andre ord, dette er fagretningen for dig, som vil tage en EUX.

Du kommer i en klasse - kaldet ”Kombi-X” - med alle andre elever, som ønsker at tage en teknisk EUX - uanset om eleverne efter grundforløb 1 ønsker at blive f.eks. tømrere, smede, elektrikere, IT-supporter eller mekanikere.

Det betyder, at du har en fast gruppe af kammerater, som du kan tage dine grundfag sammen med. Den del af undervisningen vil være sammenlignelig med den undervisning, som elever på gymnasiet får.

I den praktiske del af grundforløb 1 introduceres du via erhvervsfag 1-2-3 til det håndværksmæssige og arbejdspladskultur.

Via 4-5 projekter lærer du håndværksfagene at kende. Her I arbejder i grupper.
Indledningsvis vil projekterne være af generel karakter, hvor alle elever i ”Kombi-X” arbejder med samme projekt, men senere vil grupperne dannes alt efter hvilken uddannelse, som I hver især vil vælge på grundforløb 2, og projekternes ”tones”, så de målrettes mod jeres kommende uddannelse.
F.eks. vil elever, som søger uddannelser inden for byggebranchen (tømrere, elektrikere, murere, VVS’ere etc.) samles i grupper, som arbejder med bygningsopførelser og –konstruktioner, mens elever, som søger uddannelser inden for industrien og autobranchen (smede, mekanikere, elektrikere etc.) samles i grupper, som arbejder med metalkonstruktioner, motorer, robotter etc.

Du skal i løbet af det første år på grundforløbet tage i alt 6 C-fag fordelt med dansk, engelsk og samfundsfag på grundforløb 1, samt matematik, fysik og teknologi/IT på grundforløb 2.

EUX – to uddannelser i én

EUX er en erhvervsuddannelse kombineret med en gymnasial eksamen. Længden af en EUX-uddannelse varierer, men forlænger den fastsatte tid for erhvervsuddannelsen. Du kan altid gå fra en EUX til en almindelig EUD, men det omvendte gælder ikke. Du skal være boglig stærk for at tage en EUX-uddannelse, da du skal gennemføre en række gymnasiale fag på B- og A-niveau.

Hovedforløb

Du kan færdiggøre hele EUX uddannelsen til smed på Bornholm.

Vil du vide mere?

Der er info-møde på skolen torsdag 19/1 2017 kl. 19.00 - 20.30 på Minervavej 2, 3700 Rønne.

01. December 2016
John Anker
Uddannelsesleder
Afdeling:
Håndværkerafdelingen
Telefon:
30650282