Biblioteket

på Campus Bornholm

Velkommen hos Biblioteket på Campus Bornholm!

På biblioteket har elever og undervisere mulighed for at låne et bredt udvalg af materialer: Bøger, tidsskrifter, film m.m. De materialer, biblioteket ikke selv ligger inde med, forsøger vi gerne at skaffe fra landets øvrige biblioteker. Der stilles ydermere et attraktivt studiemiljø med studiepladser og pædagogisk værksted til rådighed. Der tilbydes ligeledes adgang til en lang række E-resurser, enten via søge-pc'erne på biblioteket eller som fjernadgang. Disse E-resurser vejleder bibliotekarerne gerne i brugen af.

Bibliotekarerne kan desuden være behjælpelige med informationssøgning og bestilling af litteratur i forbindelse med større skriftlige opgaver, gruppearbejde, eksaminer, undervisningsforberedelse osv.

Åbningstider

Mandag - torsdag kl. 8.00 – 16.00

Fredag kl. 8.00 - 14.00

---------------------------------------------

Biblioteket finder du på:

Merkurvej 10, 3700 Rønne

 

Via nedenstående link, har du mulighed for at søge og reservere i bibliotekets søgebase - der logges på basen med dit Uni-login:  

 

  >>  CB Bibliotekets søgebase  <<

 

Hér kan du få et overblik over bibliotekets E-resurser:

 

 

08. Maj 2017
Henrik Elkær Jensen
Bibliotekar
Afdeling:
Bibliotek
Telefon:
30650210
Lene Fritzen
Bibliotekar
Afdeling:
Bibliotek
Telefon:
30650209